• Πανεπιστημίου 34  | Αθήνα
  • 210 3240438 | 6973 994428
  • akanellakis@gmail.com